Home > Profil uczestnika zjazdu > Adam Pielatowski
Adam Pielatowski

Adam Pielatowski

Podharcmistrz, Drużynowy 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Bór”

Instruktor ZHP od 5 lat

Delegat o sobie – harcersko

Prowadzę 45 PDH „Bór”. Dodatkowo pracuję również w Referacie Starszoharcerskim Chorągwi Wielkopolskiej.

Obszary mistrzostwa:

  • Program
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Zorganizowałem 5 edycji Rajdu Obronnego „Puszcza”, z czego ostatnich trzech byłem Komendantem. Z każdej z nich jestem szczególnie dumny, ponieważ każda mnie nauczyła czegoś nowego, udało się do organizacji pozyskać bardzo istotnych partnerów (Urząd Wojewódzki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych), a także uzyskać wyróżniające patronaty (Naczelnika ZHP, Wojewody Wielkopolskiego). Jednak największym dla mnie wyróżnieniem było i będzie powierzenie prowadzenia 45 PDH „Bór”, która dla każdego jej harcerza jest szczególnie ważna.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Pracuję w dziale IT.

Studiuję na studiach magisterskich na Politechnice Poznańskiej.

Moje zainteresowania są ściśle związane z pracą. Interesuję się przede wszystkim nowymi technologiami, ale także uwielbiam sport pod wieloma postaciami i specjalność swojej drużyny.

Jestem delegatem ponieważ…

Pół żartem pół serio: Skarbnik ZHP kazał, więc rozkaz wykonałem. Biorąc na poważnie jednak to chciałbym brać udział w dyskusjach na temat kształtu ZHP, w szczególności uważam, że mogę dużo wnieść w kwesti programu, metodyk oraz w zakresie specjalności.

Marzy mi się powrót inspektoratu obronnego oraz powrót do organizacji SASu, byśmy znów mogli rozwijać tę wspaniałą specjalność.

Comments are closed.

Scroll To Top