Home > DOKUMENTY > 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczęty

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczęty

Kilka minut po godzinie 10, od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu ZHP oficjalnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie głos zabrali druhna Naczelnik, druh Przewodniczący i zaproszeni goście.

Zjazd obraduje w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Część robocza zjazdu, w tym wybór komisji oraz przyjęcie porządku i regulaminu obrad rozpoczęła się wczoraj po południu, dzisiaj nastąpiło otwarcie części oficjalnej. Najważniejszymi punktami dzisiejszych obrad Zjazdu będą:

  • Przedstawienie sprawozdań ustępujących władz – Przewodniczącego, Rady Naczelnej, Naczelnika i Głównej Kwatery, Naczelnego Sądu Harcerskiego i Centralnej Komisji  Rewizyjnej
  • Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
  • Głosowanie, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej, nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery
  • Wybór Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego i Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego

W rozpoczęciu obrad 38 Zjazdu ZHP uczestniczyli poprzedni Naczelnicy Związku Harcerstwa Polskiego: hm. Wiktor Kinecki, hm. Andrzej Ornat, hm. Krzysztof Grzebyk, hm. Ryszard Pacławski i hm. Teresa Hernik, byli Przewodniczący ZHP hm. Andrzej Borodzik i hm. Wojciech Katner, były zastępca Naczelnika ZHP hm. Jacek Smura. Zjazd odwiedzili również pan Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, druh Wojciech Wolski, przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów, senator Marek Rocki, pan Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan Maciej Górski, przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele innych organizacji harcerskich.

 

(MP)

Comments are closed.

Scroll To Top