Home > AKTUALNOŚCI > 38. Zjazd ZHP już za nami

38. Zjazd ZHP już za nami

Przed minutą, harcerskim kręgiem zakończył się 38. Zjazd ZHP.

W ostatnich dniach byliśmy świadkami suwerennej i demokratycznej mądrości delegatów Związku Harcerstwa Polskiego. Oni – reprezentanci interesów, wyzwań oraz stanowisk swoich harcerzy i instruktorów – przez cztery ostatnie dni debatowali nad kierunkami zmian naszej organizacji. Dziś są one nam już znane, tak samo jak nazwiska osób, które podjęły się ich wdrożenia i sprawnej realizacji.

Niezwykle pozytywnym i rokującym na dalsze lata jest fakt, iż Zjazd przyjmował uchwały zdecydowaną większością głosów. Tworzy to obraz ogólnie przyjętego kierunku rozwoju ZHP ku organizacji otwartej na działania międzynarodowe, dbającej o podnoszenie jakości programu wychowawczego i kształcenia swoich liderów. To także podkreślenie słuszności już podjętych działań, czego przykładem jest zielone światło na dalszy rozwój Ewidencji ZHP.

38. Zjazd ZHP decydując o takiej drodze rozwoju potwierdził, że osoby, które obecnie stoją na czele Związku są na właściwym miejscu.

(AG)

Comments are closed.

Scroll To Top